Transporto įvykiai V00-V84


---

Eismo įvykis (Y kodas)

---

Transporto įvykis (V kodas)

---

Veikla (U kodas)
Transporto įvykis (V kodas):

-----

Veikla, kuria užsiėmė sužeistasis (U kodas):

-----